راهنمای سایز کتونی

طول پای خود را مطابق با شکل زیر اندازه گیری نمایید و سایز مورد نظر را از روی جدول پیدا کنید.

راهنمای اندازه گیری سایز پا

اگر اندازه بدست آمده عددی مابین مقدار جدول است ، عدد بزرگتر را انتخاب کنید.

مثلا اگر اندازه گرفتید و دیدید که پای شما در کفش های ویتنامی (مثلا آدیداس) = 27 سانتی متر است شما 27.3 را انتخاب کنید که میشود 44 و این سایز شماست.

برای اطمینان بیشتر میتوانید از کفش قبلی خود کمک بگیرید. 

در اغلب افراد اندازه پای چپ و راست با یکدیگر متفاوت است،لذا اندازه گیری را برای هر دو پا انجام داده و سایز را متناسب با پای بزرگتر انتخاب کنید.